Kontakt

Bestyrelse

Formand, Presse- og Webansvarlig

Anita Zacho

Idomlundvej 2 C

7500 Holstebro

42152127

holstebro@hjerteforeningen.dk

Næstformand, Informatør

Anne-Marie Blæsbjerg

Ingemannsvej 6

7500 Holstebro

51411547

zoneterapi@flp.dk

Kasserer

Per Rysgaard

Nørlundvej 21

7500 Holstebro

42742660

perrysse@live.dk

Sekretær, Informatør, Hjertemotion

Lisbeth Krabbe Nielsen

P.O. Pedersens Vej 38

7500 Holstebro

53364991

lkn@eft.dk

Hjertesti, Informatør

Lone Degn Olesen

Nordkap 44 ST TV

7500 Holstebro

22624148

lone.degn@tdcadsl.dk