<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling i Holstebro Lokalafdeling

Hjerteforeningens lokalafdeling i Holstebro vil gerne indbyde til generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

i Holstebro Aktivitetscenter Danmarksgade 13 7500 Holstebro.

Alle er velkommen – dog har kun medlemmerne af Hjerteforeningen stemmeret.

Foreningen vil være vært ved et let traktement.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet – senest fredag den 22. februar 2019 på tlf. 42152127 eller på mail anita.zacho@gmail.com

Aftenens program bliver som følger:

DAGSORDEN:

Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse:
a) Anita Zacho Valgt til 2020
b) Lone Degn Olesen Indkaldt, overtager Line Thusholts
valgår, derfor valgt til 2020
c) Karina Christiansen Valgt til 2020
d) Arne H. Rindom Modtager genvalg
e) Tyge Jørgensen Modtager ikke genvalg
f) Viktor Nielsen Modtager ikke genvalg
6. Valg til suppleant:
g) Lone Degn Olesen Modtager genvalg (1 år)

7. Eventuelt

Efter selve generalforsamlingen vil der være et foredrag med Søren ’Lomme’ Larsen, frivillig redningsmand ved kystredningstjenesten i Hvide Sande.
Søren Lomme Larsen arbejder til dagligt på Hvide Sande Værft, men er desuden frivillig redningsmand på redningsstationen i Hvide Sande. Søren har døgn tilkaldevagt og har gennem 35 år deltaget i mellem 2000 til 3000 redningsaktioner.
Søren vil fortælle om dagligdagen og de ofte halvfarlige redningsaktioner både på land og til havs.

Søren er en fantastisk og interessant foredragsholder, der på en yderst medrivende og spændende måde fortæller om sit frivillige arbejde ved Kystregningstjenesten i Hvide Sande.

Vi glæder os meget til at se jer – vel mødt.

Klik på pilen og se små film om Søren Lomme Larsens redningsarbejde:

Praktiske oplysninger

Sted
Holstebro Aktivitetscenter
Danmarksgade 13
7500 Holstebro
Priser
Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest fredag den 22. februar 2019.
0 kr.
Kontaktperson
Anita Zacho
anita.zacho@gmail.com
42152127