<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

31.10.19 – En aften på Skærum Mølle

Skrevet lørdag d. 2. november 2019

Den sidste dag i oktober 2019 var en smuk men kølig efterårsdag og hen under aften glødede træernes løv i smukke gyldne, røde og orange nuancer – og alle fik en flot køretur til Hjerteforeningens arrangement på Skærum Mølle.

Aftenen startede kl. 17.00 og 105 af Hjerteforeningen medlemmer havde valgt at deltage i dette arrangement tilrettelagt af Hjerteforeningens lokalafdelinger i Lemvig og Holstebro. Gæsterne blev budt velkommen af formanden for Hjerteforeningens lokalafdeling i Holstebro Anita Zacho, som orienterede om aftenens program før hun gav ordet til Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft.

Anne Kaltoft talte bl.a. om Hjerteforeningens nye strategi, hvor målene er at sikre mest mulig værdi for dem det handler om og at kunne tilbyde det, man ikke kan få i det etableret system.

Med den nye organisering af Hjerteforeningen vil man sikre tilgængelighed, nærhed og kvalitet, samt øge folks viden om hvad Hjerteforeningen står for lokalt. Man vil også arbejde for at sikre ensartethed i foreningens tilbud, så man uanset postnummer kan/vil få de samme tilbud fra Hjerteforeningen.

Hjerteforeningens strategiske målsætning er:

  • At hjælpe børn og unge med at passe på deres hjerter
  • At hjælpe højrisikogrupper med at passe på deres hjerter
  • At kæmpe for akutindsats af høj kvalitet
  • At kæmpe for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende
  • At kæmpe for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende

Anne Kaltoft fortalte også om behandling/operation af forskellige typer hjerte-problematikker, hun gav os et indblik i de forskningsprojekter som hjerteforeningen støtter, præsenterede den pengeløse Landsuddelingen 2020 og viste en film fra Ecco Summer Camp for hjertebørn.

Et yderst interessant og spændende foredrag om hjerteforeningen og udvalgte hjerteproblematikker fra Anne Kaltoft hjerteforeningens nye direktør, som tydeligvis brænder for sit arbejde og har mange visioner for foreningens fremtid.

I pausen var der ta’ selvbord med sandwich, frugt, kaffe/te/kakao og småkager.

Kl. 19.00 var vi parat til aftenens anden foredragsholder museumsinspektør, dr. phil. Esben Graugaard fra Holstebro.

Esben Graugaard udgav i 2017 en bog om iværksætterfamilien Villemoes, som gennem mange år ejede og boede på Skærum Mølle. Bogen bygger bl.a. på hundredevis af breve, som Villemoes’erne skrev til hinanden, når de var på højskole, på handelsrejser eller uddannelsesophold i udlandet. Aftenens foredrag handlede om denne iværksætter familie og deres bidrag til at skabe et nyt Danmark fra 1870’erne og de nærmeste følgende årtier.

Historien begyndte i gårdens smedje, hvor de 3 brødre Niels, Chresten og Andreas Villemoes samlede importerede landbrugsmaskiner, som de solgte. Næste skridt for de driftige brødre var selv at konstruere maskiner – som fx Danmarks første automatiske roeoptager. I 1930 fik Andrea’s søn, Diderik Villemoes, patent på gødningssprederen ”Villemoes”, der blev produceret i cirka 80.000 eksemplarer.

I 1879 forpagtede Niels og Chresten Villemoes Skærum Mølle, hvor de udviklede Vestjyllands mest moderne teglværk. Familien spillede også en betydelig rolle i elektrificeringen af Vestjylland – bl.a. ved de første turbiner på Skærum Mølle i 1890’erne.

I dag er de smukke bygninger på Skærum Mølle rammen om Folkeuniversitets- centerets virksomhed, der er baseret på folkeoplysende formidling af forskningens metoder og resultater. Her er alle velkomne til at deltage i foredrag, seminarer og ekskursioner, hvor videnskabsfolk og andre med specialviden præsenterer deres arbejde og resultater.

Et spændende stykke vestjysk lokalhistorie blev på en meget interessant måde levendegjort gennem Esben Graugaards fortælling om familien Villemoes.

Kl. 20.15 sagde formanden for Hjerteforeningens lokalafdeling i Lemvig Bjarne Leth tak for i aften.

Se mere om Hjerteforeningen: http://hflocal.wpengine.com/

Se mere om Skærum Mølle: http://www.skaerum.dk/